โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
แบบลงทะเบียนประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 27-06-63
   
 
   

แบบลงทะเบียนประชุมผู้ปกครองนักเรียน(ปิดรับลงทะเบียน)

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019
ทางโรงเรียนใคร่ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติดังนี้
1. การจำกัดผู้เข้าร่วมประชุม    นักเรียน  1 ท่าน ต่อ ผู้ปกครอง 1 ท่าน เท่านั้น  
2. นักเรียนและผู้ปกครอง ต้องสวมหน้ากากอนามัย เข้าร่วมประชุมตลอดเวลา
ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือมา ณ โอกาส นี้
การแต่งกายนักเรียน 
**ม.1  นักเรียนชายและนักเรียนหญิง สวมชุดนักเรียนลายสก๊อต และมารับสูทที่โรงเรียน
**ม.2 และ ม.3  นักเรียนชายและนักเรียนหญิง สวมชุดสูทของโรงเรียน
*ท่านผู้ปกครอง แต่งกายชุดสุภาพ

ยินยอมลงทะเบียนร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 27-06-63    <<<--คลิกที่นี้

 
 
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10:19:28
 
 
 
 
แนะนำโรงเรียน
วิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ สี และต้นไม้
พันธกิจ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ คติพจน์
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กลยุทธ์
เครื่องแบบนักเรียน
 
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)