โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรการสมัครเรียนการเดินทางโปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 81 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กชายกันต์ ปานจันทร์ (กันต์)
ชื่อ - สกุล (JP): パーンジャンガン (ガン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายวีรกรณ์ เลิศสิริสรณ์ (กันกัน)
ชื่อ - สกุล (JP): ルースィリソーンウィーラゴーン (ガンガン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงพิณญาภา แซ่ฉั่ว (ลูกฟูก)
ชื่อ - สกุล (JP): セージョアピンヤーパー (ルックフック)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลสงขลา - จังหวัดสงขลา
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายทัดเทพ ประชารักษ์ (ออย)
ชื่อ - สกุล (JP): プラチャラッグタッテープ (オイル)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนบ้านชะอวด - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายอิษยา สถิติสังวร (ชีต้าร์)
ชื่อ - สกุล (JP): サティティサウォーンイッサヤー (チーター)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนแสงทอง - จังหวัดสงขลา
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงปุณชญาณัฏฐ์ แก้วเกตุ (รัน)
ชื่อ - สกุล (JP): プンチャヤナットゲーオゲート (ラン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดท่าโพธิ์ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายอเลกซเนเดอร์ เว้นสท์ (อเลก)
ชื่อ - สกุล (JP): アレックスネーダーウェン (アレックス)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนบ้านชะอวด - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายภคพล เกศมี (น้ำแร่)
ชื่อ - สกุล (JP): パーカポーン ゲーミー (ナムレー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนดรุโณทัย - จังหวัดตรัง
ผู้ชาย  
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)