โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรการสมัครเรียนการเดินทางโปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 86 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงอมรกานต์ แถลงถ้อย (น้ององุ่น)
ชื่อ - สกุล (JP): アモンガーン タレントイ(アグン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / จังหวัดนครศรีธ
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายจักรกฤษณ์ การดี (น้องโอ๊ค)
ชื่อ - สกุล (JP): ジャグリット ガーンディー(オーグ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย / จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายกฤติน เพ็ชรไทย (น้องทิกเกอร์)
ชื่อ - สกุล (JP): グリティン ペッタイ(ティッガー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ / จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายรชต อรุณสุวรรณกร (น้องปู๊น)
ชื่อ - สกุล (JP): ラチャダー アルンスワンゴーン(プーン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ / จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงชนิตปรียา ผลอินทร์ (น้องปองขวัญ)
ชื่อ - สกุล (JP): チャニットプリヤー ポーンイン(ポーンファン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง / จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงมนัญชยา ศิริโรจน์ (น้องนาเดียร์)
ชื่อ - สกุล (JP): マナンチャヤー スィリロート(ナーディア)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา / จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พงศ์พรหม (น้องแพม)
ชื่อ - สกุล (JP): ジュタティップ ポーンプロム(ペーム)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา / จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงสานฝัน ทิพย์รัตน์ (น้องกอไผ่)
ชื่อ - สกุล (JP): サンファン ティパラット(ゴーパイ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา / จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)