โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 107 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงสุชานันท์ ศรีงาม (อิ๋ง)
ชื่อ - สกุล (JP): スィリガーンスチャナン (イン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลกานตราช - จังหวัดกระบี่
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงปุญญิศา เพชรบ้านกลาง (มุก)
ชื่อ - สกุล (JP): ペッバーングラーンプンティサー (ムック)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงพีรยา ไสยเกตุ (พลอย)
ชื่อ - สกุล (JP): サイゲートピーラヤー (プロイ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลท่าโพธิ์ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กชายกันต์ ปานจันทร์ (กันต์)
ชื่อ - สกุล (JP): パーンジャンガン (ガン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
 
ชื่อ - สกุล : เด็กชายวีรกรณ์ เลิศสิริสรณ์ (กันกัน)
ชื่อ - สกุล (JP): ルースィリソーンウィーラゴーン (ガンガン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงพิณญาภา แซ่ฉั่ว (ลูกฟูก)
ชื่อ - สกุล (JP): セージョアピンヤーパー (ルックフック)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลสงขลา - จังหวัดสงขลา
 
ชื่อ - สกุล : เด็กชายทัดเทพ ประชารักษ์ (ออย)
ชื่อ - สกุล (JP): プラチャラッグタッテープ (オイル)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนบ้านชะอวด - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กชายอิษยา สถิติสังวร (ชีต้าร์)
ชื่อ - สกุล (JP): サティティサウォーンイッサヤー (チーター)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนแสงทอง - จังหวัดสงขลา
 
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)