โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรการสมัครเรียนการเดินทางโปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 86 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงญัฐนันท์ ศรีงาม (น้องไอซ์)
ชื่อ - สกุล (JP): ナッタナン スィーガーム(アイス
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลกานตราช / กระบี่
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีสุข (น้องหนอนไหม)
ชื่อ - สกุล (JP): ジュタマート スィリスック(ノーンマイ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ / จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงธิรดา มณีรัตน์ (น้องเกรซ)
ชื่อ - สกุล (JP): ティラダー マニラット(グレース)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอิศรานุสรณ์ / กระบี่
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงณัฐภัทร สังวรกาญจน์ (น้องกองฟาง)
ชื่อ - สกุล (JP): ナッタパット サンウォーラガーン(ゴーンファン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช / จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงมัณฑนา เชื้อพุฒ (น้องรุ้ง)
ชื่อ - สกุล (JP): マンタナー チュアプット(ルン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนบ้านทวดทอง / จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงพัชราพร กาญชนะพันธ์ (น้องปาล์ม)
ชื่อ - สกุล (JP): パッチャラポーン ガーンチャナパン(パーム)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา / พัทลุง
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงสู่ขวัญ สุวรรณเอกฉัตร (น้องมะปราง)
ชื่อ - สกุล (JP): スワンエーガチャット スクワン(マプラン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนตันติวัฒน์ / จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงณัฏฐิกา ยอดมงคล (น้องโฟกัส)
ชื่อ - สกุล (JP): ナッティガー ヨードモンコン(フォーカス)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)