โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรการสมัครเรียนการเดินทางโปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 81 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงณัฐภัทร สังวรกาญจน์ (น้องกองฟาง)
ชื่อ - สกุล (JP): ナッタパット サンウォーラガーン(ゴーンファン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงมัณฑนา เชื้อพุฒ (น้องรุ้ง)
ชื่อ - สกุล (JP): マンタナー チュアプット(ルン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนบ้านทวดทอง - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงพัชราพร กาญชนะพันธ์ (น้องปาล์ม)
ชื่อ - สกุล (JP): パッチャラポーン ガーンチャナパン(パーム)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา - จังหวัดพัทลุง
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงสู่ขวัญ สุวรรณเอกฉัตร (น้องมะปราง)
ชื่อ - สกุล (JP): スワンエーガチャット スクワン(マプラン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนตันติวัฒน์ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงณัฏฐิกา ยอดมงคล (น้องโฟกัส)
ชื่อ - สกุล (JP): ナッティガー ヨードモンコン(フォーカス)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงศิลป์สิริ มีศิลป์ (น้องอัฏ)
ชื่อ - สกุล (JP): スィンスィリ ミースィン(アット
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลพัทลุง - จังหวัดพัทลุง
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงอัณฑิมาพร ไทยเมือง (น้องตุ๊กตา)
ชื่อ - สกุล (JP): アンティマポーン タイムアン(トッカター)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงบัว เหลืองวรพันธ์ (น้องบัว)
ชื่อ - สกุล (JP): ブア ルアンウォーラパン(ブア)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนตันติวัฒน์ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)