โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
 
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
25 สิงหาคม 2565 :: SAR ปีการศึกษา 2564 [อ่ าน25 คน]
24 สิงหาคม 2565 :: รายละเอียดค่าใช้จ่าย-ปี2566 [อ่ าน27 คน]
12 กรกฏาคม 2565 :: รายชื่อนักเรียน-12-7-65 [อ่ าน44 คน]
21 มิถุนายน 2565 :: นักเรียนติด ร -Update 21-6-65 [อ่ าน60 คน]
25 กุมภาพันธ์ 2565 :: ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครู [อ่ าน262 คน]
 
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)
เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
Tel. : 0-7580-0849
QRCode YANAGAWA.AC.TH
ผู้เข้าชม