โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรการสมัครเรียนการเดินทางโปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
กำหนดการประจำปีการศึกษา 2560
   
3 - 5 เมษายน กิจกรรมอบรมศักยภาพครู
25 เมษายน ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ม.1
  มอบตัว และชำระค่าธรรมเนียมการเรียน นักเรียน ม.1
  ชำระค่าหนังสือเรียน นักเรียน ม.1
  วัดตัวตัดเครื่องแบบและอุปกรณ์เครื่องแบบ นักเรียน ม.1
1 -5 พฤษภาคม เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 คณิต / วิทย์ / ไทย / อังกฤษ / สังคม
15 พฤษภาคม รายงานตัวเข้าหอพัก
  ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ม.2
  ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน นักเรียน ม.2
  นักเรียน ม.2 ชำระค่าหนังสือเรียน และรับหนังสือแบบเรียน
  นักเรียน ม.1 รับเครื่องแบบนักเรียน / รับหนังสือเรียน
29 พฤษภาคม กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
16 มิถุนายน กิจกรรมวันไหว้ครู
26 มิถุนายน กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
30 มิถุนายน สวนสนาม / เปิดกอง ลูกเสือ-เนตรนารี
7 กรกฎาคม กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
17-19 กรกฎาคม สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560

11 สิงหาคม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม ร่วมงานกิจกรรมวันแม่
18 สิงหาคม สัปดาห์วิทยาศาสตร์
 

8-10 ตุลาคม

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
11-30 ตุลาคม ปิดภาคเรียนที่ 1/2560
22-26 ตุลาคม นักเรียน ม.2 ทัศนศึกษาแระเทศญี่ปุ่น
23 ตุลาคม ร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา ร.5
31 ตุลาคม รายงานตัวเข้าหอพัก (ช่วงเช้า)
  ประชุมผู้ปกครอง (ช่วงบ่าย)
  ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง
  ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

1 พฤศจิกายน

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
3 พฤศจิกายน กิจกรรมวันลอยกระทง
25 พฤศจิกายน นำลูกเสือ-เนตรนารีร่วมกิจกรรม ถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 6
25 ธันวาคม กิจกรรมวันคริสมาสต์

26-27 ธันวาคม

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560

13 มกราคม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
27-28 มกราคม กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 และ ม.2
 

21-23 มีนาคม

สอบปลายภาคเรียนที่ 2
26-30 มีนาคม สอบแก้ตัว นักเรียน ม.1 และ ม.2
31 มีนาคม ปิดภาคเรียนที่ 2/2560
   
 
กำหนดการประจำปี
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)