โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
เส้นทางการศึกษา
    โรงเรียนมัธยมยานากาวาเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก ดูแลทั่วถึง เน้นคุณภาพตามปรัชญาผู้ก่อตั้ง และบริหารจัดการตามแบบโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษากว่า 75 ปี
 
 
ความฝันของนักเรียน คือ
     ...เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง
YANAGAWA.AC.TH
    เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยทีมงานอาจารย์จากโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)