โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 289 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กชายโจเซฟ เอนโทนี่ อัฟรัม
ชื่อ - สกุล (JP): ジョセフ アントニー アフラム (ジョセフ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดธาราวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กชายกาณฒ์ พลเยี่ยม (น้องกาณฒ์)
ชื่อ - สกุล (JP): ガン ポンイヤム (ガン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนสิทธาภัทร์ นครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงลักษณาธรี มนัสวีวงษ์ (น้องวีวี่)
ชื่อ - สกุล (JP): ラクサナッタリー マナッウィーウォン (ウィーウィー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
 
ชื่อ - สกุล : เด็กชายชัยภัทร ศิริรักษ์ (น้องอัฑฒ์)
ชื่อ - สกุล (JP): チャイヤパット シリラック
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนบริบูรณ์วิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงเบญญาภา ปักษาศร
ชื่อ - สกุล (JP): ベンヤーパー パックサーソーン
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนพัฒนาปัญญา
 
ชื่อ - สกุล : เด็กชายพงศ์นภัทร โคตรบึงแก
ชื่อ - สกุล (JP): ポンナパット コートブンゲー
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนพัฒนาปัญญา
 
ชื่อ - สกุล : เด็กชายสิริพงศ์ วันชนะเจริญชัย
ชื่อ - สกุล (JP): スィリポン ワンチャナジャラーンチャイ
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนพัฒนาปัญญา
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงสุวรรณนี ทองวิไล
ชื่อ - สกุล (JP): スワンニー トンウィライ
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนพัฒนาปัญญา
 
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)