โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 81 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กชาย จิรเมธ ใจมนต์
ชื่อ - สกุล (JP): ジッラメット ジャイモン
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนสภาราชินี-จังหวัดตรัง
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงปณณพร ปิติสุข
ชื่อ - สกุล (JP):
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายสิริภูมิ พรหมโคตร
ชื่อ - สกุล (JP):
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา - จังหวัดชลบุรี
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงปัณณพร วงศ์สม (น้องกีตาร์)
ชื่อ - สกุล (JP):
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายตันติกร ตัน (น้องลี่เซิ่น)
ชื่อ - สกุล (JP): タティゴーン タン (リーゼン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนจินดามณี - กรุงเทพมหานคร
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงอาภัสรา นพเก้า (กี้)
ชื่อ - สกุล (JP): アパッサラーノッパガーオ (ギー
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนบ้านทวดทอง - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายศุภกฤต คล้ายคลิ้ง (กฤต)
ชื่อ - สกุล (JP): スパグリットクラーイクリン (ギ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลรัษฎา - จังหวัดตรัง
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงปวิชญา จงราบ (มิว)
ชื่อ - สกุล (JP): パリッヤージョンラーブ (ミウ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา - จังหวัดตรัง
ผู้หญิง  
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)