โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 106 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กชายกันตพัฒน์ เมืองแก้ว (น้องไต๋ก๋ง)
ชื่อ - สกุล (JP): カンタパット・ムオンケエイ(タイコオン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนปากพนัง
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงญาชิตา สุวรรณพงศ์ (ญีณ)
ชื่อ - สกุล (JP): ヤーチター・スワンポン(イーン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงสารินาฎ พิทักษ์แทน (ฟ้าใส)
ชื่อ - สกุล (JP): サーリナート・ピタッグテーン (ファーサイ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
 
ชื่อ - สกุล : เด็กชายธนพล จำปีพันธ์ (ฟีน)
ชื่อ - สกุล (JP): タナポン・ジャムピーパン (フィーン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนประทีปศาสน์
 
ชื่อ - สกุล : เด็กชายปัณณวิชญ์ พัสดุสาร (ต้นกล้า)
ชื่อ - สกุล (JP): パンナウィット・パットサドゥサーン (トングラー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงวิชชญาพร มูลป่า (ฟาง)
ชื่อ - สกุล (JP): ウィットチャヤーポン・ムーンパー(ファーン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ต
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงพิลาศลักษณ์ รอบคอบ (อันดา)
ชื่อ - สกุล (JP): ピラートラック・ロープコープ(アンダー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงณิชาวัลย์ มาแทน (เอิร์น)
ชื่อ - สกุล (JP): ニチャーワン・マーテーン(アーン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลพัทลุง - จังหวัดพัทลุง
 
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)