โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 107 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงณัฏฐณิชา สินตุ้น (เมย)
ชื่อ - สกุล (JP): ナッタニチャー・スィントゥン(ムーイ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนพิมพ์มณี - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กชายธนกฤต คงอนันต์ (ภูมิ)
ชื่อ - สกุล (JP): タナギット・コンアナン(プーム)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กชายพุฒิกร พัสดุสาร (ก้าว)
ชื่อ - สกุล (JP): プティゴン・パットサドゥサーン(ガーオ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กชายศิริวิชย์ เกียรติเวชสิทธิ์ (คอปเตอร์)
ชื่อ - สกุล (JP): スィリウィット・ギアトウェーチャシット(コプター)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนบูรณะรำลึก - จังหวัดตรัง
 
ชื่อ - สกุล : เด็กชายเศรษฐวิทย์ โพธิ์ธัญญา (พูม)
ชื่อ - สกุล (JP): セッタウィット・ポータンヤ(プーム)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ต
 
ชื่อ - สกุล : เด็กชาย จิรเมธ ใจมนต์
ชื่อ - สกุล (JP): ジッラメット ジャイモン
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนสภาราชินี-จังหวัดตรัง
ศึกษาต่อ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงปณณพร ปิติสุข
ชื่อ - สกุล (JP): パナナポン・ピティスック
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กชายสิริภูมิ พรหมโคตร
ชื่อ - สกุล (JP): シリプム・ポオムコオン
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา - จังหวัดชลบุรี
ศึกษาต่อ : โรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)