โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรการสมัครเรียนการเดินทางโปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 81 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กชายพัทธดนย์ กรเจริญ (โชกุน)
ชื่อ - สกุล (JP): ゴーンジャルーンパッタドン (チョーグン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดนาควารี - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงเยาวเรศ เหล่าณัฐวุฒิกุล (เหมย)
ชื่อ - สกุล (JP): ラオナッタウティグンヤオワレート (ムーイ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนมานะศึกษา - จังหวัดยะลา
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงศิริษา พรหมแก้ว (อิ๋ว)
ชื่อ - สกุล (JP): プロムゲーオスィリサー (イウ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงสุพิชญา หมื่นจร (เชียร์)
ชื่อ - สกุล (JP): ムーンジョーンスピンチャヤー (チア)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดหน้าเขา - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงทักษพร คงเกลี้ยง (แพรว)
ชื่อ - สกุล (JP): コングリアンタッグサポーン (プレオ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงสุชานันท์ ศรีงาม (อิ๋ง)
ชื่อ - สกุล (JP): スィリガーンスチャナン (イン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลกานตราช - จังหวัดกระบี่
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงปุญญิศา เพชรบ้านกลาง (มุก)
ชื่อ - สกุล (JP): ペッバーングラーンプンティサー (ムック)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงพีรยา ไสยเกตุ (พลอย)
ชื่อ - สกุล (JP): サイゲートピーラヤー (プロイ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลท่าโพธิ์ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)