โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 107 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กชายธิรวัฒน์ ทองทา (ฟิวส์)
ชื่อ - สกุล (JP): ティラワット・トーンター(フィウ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา - จังหวัดชลบุรี
 
ชื่อ - สกุล : เด็กชายฤชวี อาการส (เกท)
ชื่อ - สกุล (JP): ルッチャウィー・アーガーロス(ゲスト)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กชายบุณยกร พัสดุสาร (ก้าน)
ชื่อ - สกุล (JP): ブンヤコン・パットサドゥサーン(ガーン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงผริตา ตู้นิลจินดา (งิ้ง)
ชื่อ - สกุล (JP): パリター・トゥーニンジンダー(ギン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเซนโยเซฟ - กรุงเทพมหานคร
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงชนาภา ช่วยบางยี่โร (แก้ม)
ชื่อ - สกุล (JP): チャナパー・チュアンバンイーロー(ゲーム)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) - จั
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงภัทรวรรณ หอมชื่นจิต (ปลายฝน)
ชื่อ - สกุล (JP): パッタラワン・ホムチューンジット(プライフォン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านนาบอน - จังหวัดภูเก็ต
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงนันทน์ชญาน์ ธนัชโชติสิริกุล (มุขจัง)
ชื่อ - สกุล (JP): ナンタチャヤー・タナットチョトスィリグン(ムックチャン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนลาซาล - กรุงเทพมหานคร
 
ชื่อ - สกุล : เด็กชายพลภูมิ เรอุไร (ไฟซ์)
ชื่อ - สกุล (JP): ポンプーム・レウライ(ファイト)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนปัญญาวิทย์ - จังหวัดตรัง
 
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)