โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 107 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงชัญญานุช ลี้กำจร (น้องแซนดี้)
ชื่อ - สกุล (JP): サンヤヌ リーガムジョーン(センディー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนสาธิตวัดเพชรจริก​ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศึกษาต่อ : โรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อ - สกุล : เด็กชายอติรุท ชอบทำกิจ (น้องเพชร)
ชื่อ - สกุล (JP): アティルット チョーブタムギッジ(ペット)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ - กระบี่
ศึกษาต่อ : วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
ชื่อ - สกุล : เด็กชายวโรดม แก้วงาม (น้องโดม)
ชื่อ - สกุล (JP): ウォラドン ゲーオガーム(ドーム)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนดาวนายร้อย - จังหวัดสงขลา
ศึกษาต่อ : วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงธัญวรัตม์ แก่นทอง (น้องเพชร)
ชื่อ - สกุล (JP): タンワラット ゲントーン(ペット)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงกิรณา พัชนี (น้องอาริดา)
ชื่อ - สกุล (JP): ギラナー パッチャニー(アリダー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงพีชอนงค์ เพชรเครือ (น้องยีสต์)
ชื่อ - สกุล (JP): ピッチャノン ペットグルア(イースト)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลกระบี่ - จังหวัดกระบี่
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงอาทิตยา ชาติเชื้อสกุลี้ (น้องไอซ์)
ชื่อ - สกุล (JP): アティッタヤー チャットチュアサグリー(アイス)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงอมรกานต์ แถลงถ้อย (น้ององุ่น)
ชื่อ - สกุล (JP): アモンガーン タレントイ(アグン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)