โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรการสมัครเรียนการเดินทางโปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 81 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กชายวโรดม แก้วงาม (น้องโดม)
ชื่อ - สกุล (JP): ウォラドン ゲーオガーム(ドーム)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนดาวนายร้อย - จังหวัดสงขลา
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงธัญวรัตม์ แก่นทอง (น้องเพชร)
ชื่อ - สกุล (JP): タンワラット ゲントーン(ペット)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงกิรณา พัชนี (น้องอาริดา)
ชื่อ - สกุล (JP): ギラナー パッチャニー(アリダー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงพีชอนงค์ เพชรเครือ (น้องยีสต์)
ชื่อ - สกุล (JP): ピッチャノン ペットグルア(イースト)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลกระบี่ - จังหวัดกระบี่
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงอาทิตยา ชาติเชื้อสกุลี้ (น้องไอซ์)
ชื่อ - สกุล (JP): アティッタヤー チャットチュアサグリー(アイス)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงอมรกานต์ แถลงถ้อย (น้ององุ่น)
ชื่อ - สกุล (JP): アモンガーン タレントイ(アグン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายจักรกฤษณ์ การดี (น้องโอ๊ค)
ชื่อ - สกุล (JP): ジャグリット ガーンディー(オーグ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายกฤติน เพ็ชรไทย (น้องทิกเกอร์)
ชื่อ - สกุล (JP): グリティン ペッタイ(ティッガー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)