โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 107 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กชายณัชพล ระวังถ้อย (ภู)
ชื่อ - สกุล (JP): ナッチャポーンラワントーイ (プー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กชายปัณณวิชญ์ ชนะภัย (บุค)
ชื่อ - สกุล (JP): チャナパイパンナウィ (ブック)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กชายไรน์ฮาร์ค เว้นสท์ (ไรนี่)
ชื่อ - สกุล (JP): ライハートウェン (ライニー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนบ้านชะอวด - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศึกษาต่อ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช
ชื่อ - สกุล : เด็กชายโชทาโร มูไค (โชทาโร)
ชื่อ - สกุล (JP): 向井翔太郎 (しょうたろう)
จบการศึกษาจาก : Thai-Japanese Association School
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงเยาวเรศ เหล่าณัฐวุฒิกุล (เหมย)
ชื่อ - สกุล (JP): ラオナッタウティグンヤオワレート (ムーイ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนมานะศึกษา - จังหวัดยะลา
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงศิริษา พรหมแก้ว (อิ๋ว)
ชื่อ - สกุล (JP): プロムゲーオスィリサー (イウ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงสุพิชญา หมื่นจร (เชียร์)
ชื่อ - สกุล (JP): ムーンジョーンスピンチャヤー (チア)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดหน้าเขา - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงทักษพร คงเกลี้ยง (แพรว)
ชื่อ - สกุล (JP): コングリアンタッグサポーン (プレオ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)