โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน  รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนทั้งหมด 45 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กชายกาณฒ์ พลเยี่ยม (น้องกาณฒ์)
ชื่อ - สกุล (JP): ガン ポンイヤム (ガン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนสิทธาภัทร์ นครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงลักษณาธรี มนัสวีวงษ์ (น้องวีวี่)
ชื่อ - สกุล (JP): ラクサナッタリー マナッウィーウォン (ウィーウィー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
 
ชื่อ - สกุล : เด็กชายชัยภัทร ศิริรักษ์ (น้องอัฑฒ์)
ชื่อ - สกุล (JP): チャイヤパット シリラック
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนบริบูรณ์วิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงภัททิยา สงวนคำ (พลอย)
ชื่อ - สกุล (JP): パティヤー サムワンカム(プロイ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงโมธชนุตม์ โพพินิต (น้องอ๋อม)
ชื่อ - สกุล (JP): メータチャノット ポーピニット(オム)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง จังหวัดภูเก็ต
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงศลิษา รุ่งแสนสุขสกุล (ใบเตย)
ชื่อ - สกุล (JP): サリサー ルンセーンスッサクン(バイトゥーイ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนจอย​ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงกชพร รอดบุญ (ซี)
ชื่อ - สกุล (JP): ゴッチャポーン ロートブン(シー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนบ้านพิตำ นครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงอิษฏาศา โชติกศภภเศรณี (น้องซันซัน)
ชื่อ - สกุล (JP): イッサヤーサー チョーガスッパセラーニ(サンサン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)