โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน  รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560
นักเรียนทั้งหมด 29 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กชายกันตพัฒน์ เมืองแก้ว (น้องไต๋ก๋ง)
ชื่อ - สกุล (JP): カンタパット・ムオンケエイ(タイコオン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนปากพนัง
ศึกษาต่อ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงญาชิตา สุวรรณพงศ์ (ญีณ)
ชื่อ - สกุล (JP): ヤーチター・スワンポン(イーン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศึกษาต่อ : โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงสารินาฎ พิทักษ์แทน (ฟ้าใส)
ชื่อ - สกุล (JP): サーリナート・ピタッグテーン (ファーサイ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงปณณพร ปิติสุข
ชื่อ - สกุล (JP): パナナポン・ピティスック
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศึกษาต่อ : โรงเรียนยานากาวา ไฮสคูล ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงศิริรักษ์ เกียรติเวชสิทธิ์ (ใบเฟิร์น)
ชื่อ - สกุล (JP): グリウェートチャスィットスィリラッグ (バイフーン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนสภาราชินี - จังหวัดตรัง
ศึกษาต่อ : โรงเรียนยานากาวา ไฮสคูล ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อ - สกุล : เด็กชายภคพล เกศมี (น้ำแร่)
ชื่อ - สกุล (JP): パーカポーン ゲーミー (ナムレー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนดรุโณทัย - จังหวัดตรัง
ศึกษาต่อ : โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงสุภาสิตา สุทธิคีรี (ทราย)
ชื่อ - สกุล (JP): スティキーリー ・スパシター (サーイ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศึกษาต่อ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงเบญญา ทิพย์รัตน์ (น้องคุ้กกี้)
ชื่อ - สกุล (JP): ベンヤー ティパラット(クッキー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
ศึกษาต่อ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)