โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน  รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนทั้งหมด 23 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงวิชชญาพร มูลป่า (ฟาง)
ชื่อ - สกุล (JP): ウィットチャヤーポン・ムーンパー(ファーン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ต
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงพิลาศลักษณ์ รอบคอบ (อันดา)
ชื่อ - สกุล (JP): ピラートラック・ロープコープ(アンダー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงณิชาวัลย์ มาแทน (เอิร์น)
ชื่อ - สกุล (JP): ニチャーワン・マーテーン(アーン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลพัทลุง - จังหวัดพัทลุง
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงปิ่นทองแท้ พรหมฤทธิ์ (ซูฉี)
ชื่อ - สกุล (JP): ピントンテー・プロムリット(スーチー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา - จังหวัดตรัง
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงณัฏฐธิดา สิริอินทร์ (ข้าวฟ่าง)
ชื่อ - สกุล (JP): ナットタティダー・スィリイン(カ―オファーン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนพิมพ์มณี - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงปลายฟ้า อมรสังข์ (ปลายฟ้า)
ชื่อ - สกุล (JP): プライファー・アモーンサン(プライファー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ - กรุงเทพมหานคร
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงธัญภรณ์ ภุมศรี (มุก)
ชื่อ - สกุล (JP): タンヤポーン・プムスィー(ムック)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงปุณยภา ธรรมรักษ์ (การ์ตูน)
ชื่อ - สกุล (JP): プンヤパー・タンマラック(カートゥン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลพังงา - จังหวัดพังงา
 
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)