โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน  รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2559
นักเรียนทั้งหมด 22 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กชาย จิรเมธ ใจมนต์
ชื่อ - สกุล (JP): ジッラメット ジャイモン
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนสภาราชินี-จังหวัดตรัง
ศึกษาต่อ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
ชื่อ - สกุล : เด็กชายสิริภูมิ พรหมโคตร
ชื่อ - สกุล (JP): シリプム・ポオムコオン
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา - จังหวัดชลบุรี
ศึกษาต่อ : โรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงปัณณพร วงศ์สม (น้องกีตาร์)
ชื่อ - สกุล (JP): パッタナポーン・ワオンソム
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ชื่อ - สกุล : เด็กชายตันติกร ตัน (น้องลี่เซิ่น)
ชื่อ - สกุล (JP): タティゴーン タン (リーゼン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนจินดามณี - กรุงเทพมหานคร
ศึกษาต่อ : โรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อ - สกุล : เด็กชายไรน์ฮาร์ค เว้นสท์ (ไรนี่)
ชื่อ - สกุล (JP): ライハートウェン (ライニー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนบ้านชะอวด - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศึกษาต่อ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงปุณชญาณัฏฐ์ แก้วเกตุ (รัน)
ชื่อ - สกุล (JP): プンチャヤナットゲーオゲート (ラン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดท่าโพธิ์ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศึกษาต่อ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ชื่อ - สกุล : เด็กชายวงศกร จันทร์ทร (น้องเบิร์ด)
ชื่อ - สกุล (JP): ウォンサゴーン ジャントーン(バード)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนด่านช้างวิทยา - จังหวัดสุพรรณบุรี
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงปัณฑา วัฒนนาวิน(น้องฟ้าใส)
ชื่อ - สกุล (JP): パンダー ワッタナウィン(ファーサイ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนธิดานุเคราะห์ - จังหวัดสงขลา
ศึกษาต่อ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุกุยอิ
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)