โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน  รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2559
นักเรียนทั้งหมด 22 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงชัญญานุช ลี้กำจร (น้องแซนดี้)
ชื่อ - สกุล (JP): サンヤヌ リーガムジョーン(センディー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนสาธิตวัดเพชรจริก​ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายอติรุท ชอบทำกิจ (น้องเพชร)
ชื่อ - สกุล (JP): アティルット チョーブタムギッジ(ペット)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ - กระบี่
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายวโรดม แก้วงาม (น้องโดม)
ชื่อ - สกุล (JP): ウォラドン ゲーオガーム(ドーム)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนดาวนายร้อย - จังหวัดสงขลา
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายรชต อรุณสุวรรณกร (น้องปู๊น)
ชื่อ - สกุล (JP): ラチャダー アルンスワンゴーン(プーン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงชนิตปรียา ผลอินทร์ (น้องปองขวัญ)
ชื่อ - สกุล (JP): チャニットプリヤー ポーンイン(ポーンファン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงมนัญชยา ศิริโรจน์ (น้องนาเดียร์)
ชื่อ - สกุล (JP): マナンチャヤー スィリロート(ナーディア)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พงศ์พรหม (น้องแพม)
ชื่อ - สกุล (JP): ジュタティップ ポーンプロム(ペーム)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงสานฝัน ทิพย์รัตน์ (น้องกอไผ่)
ชื่อ - สกุล (JP): サンファン ティパラット(ゴーパイ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)