โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน  รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2559
นักเรียนทั้งหมด 22 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ โกสิยพันธ์ (น้องนีน่า)
ชื่อ - สกุล (JP): ピンピナット ゴースィパット(ニーナー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ - จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงจินตภัทร์ กรีประกอบ (น้องปาแปง)
ชื่อ - สกุล (JP): ジンタパット グリプラゴップ(パーペン
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวีรศิลป์ - จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายกิตตินันท์ พงศ์พรหม (น้องชีน)
ชื่อ - สกุล (JP): ギッティナン ポーンプロム(チーン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายทาคูยะ มาเอกาวา (น้องทาคุ)
ชื่อ - สกุล (JP): 前川 拓哉 (タク)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดสวนพล - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายอนรรฑ เนาว์สุวรรณ (น้องอ๊ะ)
ชื่อ - สกุล (JP): アナット ナオスワン(ア)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดประทุมทายการาม - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายกิตติคุณ ทิพย์รัตน์ (น้องปังปอนด์)
ชื่อ - สกุล (JP): ギッティクン ティパラット(パンポーン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
ผู้ชาย  
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)