โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน  รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561
นักเรียนทั้งหมด 32 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงอาภัสรา นพเก้า (กี้)
ชื่อ - สกุล (JP): アパッサラーノッパガーオ (ギー
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนบ้านทวดทอง - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายศุภกฤต คล้ายคลิ้ง (กฤต)
ชื่อ - สกุล (JP): スパグリットクラーイクリン (ギ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลรัษฎา - จังหวัดตรัง
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงปวิชญา จงราบ (มิว)
ชื่อ - สกุล (JP): パリッヤージョンラーブ (ミウ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา - จังหวัดตรัง
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงสิตารัศม์ พิมลศรี (โบตั๋น)
ชื่อ - สกุล (JP): スィタラピッモンスィー (ボタン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนตันติวัฒน์ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงเพชรลดา หิงประโคน (บี)
ชื่อ - สกุล (JP): ペッラダーヒンプラコーン (ビー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนบ้านท่าขนอน - จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายณอน สุจริตธนารักษ์ (ฌอน)
ชื่อ - สกุล (JP): ショーンスジャリットタナラッグ (ショーン)
จบการศึกษาจาก : Home school
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายสุรพงษ์ วังบุญคง (โดม)
ชื่อ - สกุล (JP): スラポーンワンブンコン (ドーム)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงศุภิสรา เพ็ชรสังกาต (มิ้น)
ชื่อ - สกุล (JP): スッピサラーペッサンガート (ミント)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดพระมงกุฎ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)