โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรการสมัครเรียนการเดินทางโปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน  รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561
นักเรียนทั้งหมด 37 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงอาภัสรา นพเก้า (คุกกี้)
ชื่อ - สกุล (JP): アパッサラーノッパガーオ (ギー
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนบ้านทวดทอง
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายศุภกฤต คล้ายคลิ้ง (กฤต)
ชื่อ - สกุล (JP): スパグリットクラーイクリン (ギ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลรัษฎา
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงปวิชญา จงราบ (มิว)
ชื่อ - สกุล (JP): パリッヤージョンラーブ (ミウ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงสิตารัศม์ พิมลศรี (โบตั๋น)
ชื่อ - สกุล (JP): スィタラピッモンスィー (ボタン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนตันติวัฒน์
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงเพชรลดา หิงประโคน (บี)
ชื่อ - สกุล (JP): ペッラダーヒンプラコーン (ビー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนบ้านท่าขนอน
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายณอน สุจริตธนารักษ์ (ฌอน)
ชื่อ - สกุล (JP): ショーンスジャリットタナラッグ (ショーン)
จบการศึกษาจาก : Home school
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายสุรพงษ์ วังบุญคง (โดม)
ชื่อ - สกุล (JP): スラポーンワンブンコン (ドーム)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายปิติกร วันศุกร์ (บาส)
ชื่อ - สกุล (JP): ピティゴーンワンスッグ (バス)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
ผู้ชาย  
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)