โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
การเดินทาง
แผนที่การเดินทาง
 
 
สถานที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
ตั้งอยู่เลขที่ 124/8 หมู่ 1 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7580-0849
E-Mail : yanagawa.th@gmail.com
WWW.YANAGAWA.AC.TH
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)