โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 289 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กชายภูริภัทร มีบัว (น้องไอซ์)
ชื่อ - สกุล (JP): プリパット ミーブア(アイス)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนตันติวัฒน์ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศึกษาต่อ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช
ชื่อ - สกุล : เด็กชายปัณณวัฒน์ หยูทองอินทร์ (น้องเฟิร์ส)
ชื่อ - สกุล (JP): パンナワット ユートンイン(ファースト)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศึกษาต่อ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช
ชื่อ - สกุล : เด็กชายวงศกร กะตะจิตนะ (น้องกร)
ชื่อ - สกุล (JP): ウォンサゴーン ガタジッナ(ゴーン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศึกษาต่อ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ โกสิยพันธ์ (น้องนีน่า)
ชื่อ - สกุล (JP): ピンピナット ゴースィパット(ニーナー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ - จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงจินตภัทร์ กรีประกอบ (น้องปาแปง)
ชื่อ - สกุล (JP): ジンタパット グリプラゴップ(パーペン
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวีรศิลป์ - จังหวัดกาญจนบุรี
ศึกษาต่อ : โรงเรียนยานากาวา ไฮสคูล ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อ - สกุล : เด็กชายกิตตินันท์ พงศ์พรหม (น้องชีน)
ชื่อ - สกุล (JP): ギッティナン ポーンプロム(チーン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศึกษาต่อ : โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช
ชื่อ - สกุล : เด็กชายทาคูยะ มาเอกาวา (น้องทาคุ)
ชื่อ - สกุล (JP): 前川 拓哉 (タク)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดสวนพล - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศึกษาต่อ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ชื่อ - สกุล : เด็กชายอนรรฑ เนาว์สุวรรณ (น้องอ๊ะ)
ชื่อ - สกุล (JP): アナット ナオスワン(ア)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดประทุมทายการาม - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศึกษาต่อ : โรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้ นครศรีธรรมราช
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)