โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรการสมัครเรียนการเดินทางโปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 81 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงสิตารัศม์ พิมลศรี (โบตั๋น)
ชื่อ - สกุล (JP): スィタラピッモンスィー (ボタン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนตันติวัฒน์ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงเพชรลดา หิงประโคน (บี)
ชื่อ - สกุล (JP): ペッラダーヒンプラコーン (ビー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนบ้านท่าขนอน - จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายณอน สุจริตธนารักษ์ (ฌอน)
ชื่อ - สกุล (JP): ショーンスジャリットタナラッグ (ショーン)
จบการศึกษาจาก : Home school
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายสุรพงษ์ วังบุญคง (โดม)
ชื่อ - สกุล (JP): スラポーンワンブンコン (ドーム)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงศุภิสรา เพ็ชรสังกาต (มิ้น)
ชื่อ - สกุล (JP): スッピサラーペッサンガート (ミント)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดพระมงกุฎ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายปริญญา พรหมฤทธิ์ (ฮั่ว)
ชื่อ - สกุล (JP): パリンヤープロムリット (フア)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา - จังหวัดตรัง
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงชาลิสา งดงาม (มายด์)
ชื่อ - สกุล (JP): チャーリサーングガーム (マイルド)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดท่าโพธิ์ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายคณิศร ศรีณพงษ์ (คิง)
ชื่อ - สกุล (JP): カニソーンスィーナポーン (キング)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)