โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรการสมัครเรียนการเดินทางโปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 86 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กชายสุรพงษ์ วังบุญคง (โดม)
ชื่อ - สกุล (JP): スラポーンワンブンコン (ドーム)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายปิติกร วันศุกร์ (บาส)
ชื่อ - สกุล (JP): ピティゴーンワンスッグ (バス)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงกชนนท์ จิตรานนท์ (เพลง)
ชื่อ - สกุล (JP): ガチャノーンジトラノン (プレーン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนบ้านนางหลง
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายชวนัฐ เลาหวณิช (ซัน)
ชื่อ - สกุล (JP): チャワナットラオハワニ (サン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลปากพนัง1
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงศุภิสรา เพ็ชรสังกาต (มิ้น)
ชื่อ - สกุล (JP): スッピサラーペッサンガート (ミント)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดพระมงกุฎ
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายปริญญา พรหมฤทธิ์ (ฮั่ว)
ชื่อ - สกุล (JP): パリンヤープロムリット (フア)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงชาลิสา งดงาม (มายด์)
ชื่อ - สกุล (JP): チャーリサーングガーム (マイルド)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดท่าโพธิ์
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายก้องกิดากรส์ ชัยคุณานันท์ (เบส)
ชื่อ - สกุล (JP): ゴーンギダゴーン チャイクナナン (プレイス)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
ผู้ชาย  
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)