โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรการสมัครเรียนการเดินทางโปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 86 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ โกสิยพันธ์ (น้องนีน่า)
ชื่อ - สกุล (JP): ピンピナット ゴースィパット(ニーナー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ / จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงจินตภัทร์ กรีประกอบ (น้องปาแปง)
ชื่อ - สกุล (JP): ジンタパット グリプラゴップ(パーペン
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวีรศิลป์ / จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายกิตตินันท์ พงศ์พรหม (น้องชีน)
ชื่อ - สกุล (JP): ギッティナン ポーンプロム(チーン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ / จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายทาคูยะ มาเอกาวา (น้องทาคุ)
ชื่อ - สกุล (JP): 前川 拓哉 (タク)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดสวนพล / นครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายอนรรฑ เนาว์สุวรรณ (น้องอ๊ะ)
ชื่อ - สกุล (JP): アナット ナオスワン(ア)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดประทุมทายการาม / จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายกิตติคุณ ทิพย์รัตน์ (น้องปังปอนด์)
ชื่อ - สกุล (JP): ギッティクン ティパラット(パンポーン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
ผู้ชาย  
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)