โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 107 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กชายทาคูยะ มาเอกาวา (น้องทาคุ)
ชื่อ - สกุล (JP): 前川 拓哉 (タク)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดสวนพล - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศึกษาต่อ : วิทยาลัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ชื่อ - สกุล : เด็กชายอนรรฑ เนาว์สุวรรณ (น้องอ๊ะ)
ชื่อ - สกุล (JP): アナット ナオスワン(ア)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดประทุมทายการาม - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศึกษาต่อ : โรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้ นครศรีธรรมราช
ชื่อ - สกุล : เด็กชายกิตติคุณ ทิพย์รัตน์ (น้องปังปอนด์)
ชื่อ - สกุล (JP): ギッティクン ティパラット(パンポーン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศึกษาต่อ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)