โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 81 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงณัฏฐ์รดา โรจน์รุ่งนิธิคุณ (ขวัญเกล้า)
ชื่อ - สกุล (JP): ナッラダー ローッルンニティクン (クワングアオ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงนาตาลี แพรไพศาล (พลอยใส)
ชื่อ - สกุล (JP): プレーパイサーン ナーターリー(プロイサーイ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดนาควารี - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงสุภาสิตา สุทธิคีรี (ทราย)
ชื่อ - สกุล (JP): スティキーリー ・スパシター (サーイ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศวัดมเหยงคณ์ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายวงศกร จันทร์ทร (น้องเบิร์ด)
ชื่อ - สกุล (JP): ウォンサゴーン ジャントーン(バード)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนด่านช้างวิทยา - จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงเบญญา ทิพย์รัตน์ (น้องคุ้กกี้)
ชื่อ - สกุล (JP): ベンヤー ティパラット(クッキー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงปัณฑา วัฒนนาวิน(น้องฟ้าใส)
ชื่อ - สกุล (JP): パンダー ワッタナウィン(ファーサイ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนธิดานุเคราะห์ - จังหวัดสงขลา
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงชัญญานุช ลี้กำจร (น้องแซนดี้)
ชื่อ - สกุล (JP): サンヤヌ リーガムジョーン(センディー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนสาธิตวัดเพชรจริก​ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายอติรุท ชอบทำกิจ (น้องเพชร)
ชื่อ - สกุล (JP): アティルット チョーブタムギッジ(ペット)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ - กระบี่
ผู้ชาย  
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)