โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรการสมัครเรียนการเดินทางโปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด 86 คน
   
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงปุณชญาณัฏฐ์ แก้วเกตุ (รัน)
ชื่อ - สกุล (JP): プンチャヤナットゲーオゲート (ラン)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดท่าโพธิ์
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายอเลกซเนเดอร์ เว้นสท์ (อเลก)
ชื่อ - สกุล (JP): アレックスネーダーウェン (アレックス)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนบ้านชะอวด
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายภคพล เกศมี (น้ำแร่)
ชื่อ - สกุล (JP): パーカポーン ゲーミー (ナムレー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนดรุโณทัย
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงณัฏฐ์รดา โรจน์รุ่งนิธิคุณ (ขวัญเกล้า)
ชื่อ - สกุล (JP): ナッラダー ローッルンニティクン (クワングアオ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงนาตาลี แพรไพศาล (พลอยใส)
ชื่อ - สกุล (JP): プレーパイサーン ナーターリー(プロイサーイ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดนาควารี
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงสุภาสิตา สุทธิคีรี (ทราย)
ชื่อ - สกุล (JP): スティキーリー ・スパシター (サーイ)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศวัดมเหยงคณ์
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : เด็กชายวงศกร จันทร์ทร (น้องเบิร์ด)
ชื่อ - สกุล (JP): ウォンサゴーン ジャントーン(バード)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนด่านช้างวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงเบญญา ทิพย์รัตน์ (น้องคุ้กกี้)
ชื่อ - สกุล (JP): ベンヤー ティパラット(クッキー)
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
ผู้หญิง  
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11
 
 
ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)