โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
สมัครเรียน Online
ส่วนที่ 1 ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา
ชื่อ - สกุลนักเรียน : ด.ช. ด.ญ.  ชื่อเล่น :
วัน-เดือน-ปีเกิด :    อายุ : ปี  ศาสนา :
จบจากโรงเรียน
การติดต่อ
มือถือ     :    E-Mail       :
Line ID :    Facebook :
ที่อยู่
รูปภาพ
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อ - สกุล ผู้ปกครอง
นาย   นาง   อื่น ๆ
อาชีพ   รายได้ครอบครัว / เดือน : บาท
การติดต่อ
มือถือ   :   E-Mail    :
Line ID :  Facebook :
รหัสส่งข้อมูล: CAPTCHA  
 
การสมัครเรียน
ระเบียบการรับสมัครเรียนนักเรียนใหม่
ระเบียบการรับสมัครเรียนนักเรียนโอนย้าย
สมัครเรียนออนไลน์
ข้อสอบออนไลน์
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)