โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
แบบสำรวจ การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนออนไลน์
   
 
   

 เรียน ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อโปรดทราบ 

         ดังที่รับทราบโดยทั่วไปแล้วว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรน่าไวรัส หรือ COVID 19  ยังคงแพร่เชื้อทั่วโลกและรวมถึงประเทศ เพราะ ยังไม่มีวัคซีนรักษาเฉพาะโรค
         อนึ่ง การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เป็นกิจกรรมสำคัญของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์สำคัญคือการรับทราบความก้าวหน้าและพัฒนาการของนักเรียนรายบุคคลในชั้นเรียน ซึ่งจะดำเนินการก่อนวันเปิดภาคเรียน ซึ่งในปีนี้ก็เช่นกัน แต่จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนจึงกำหนดวิธีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนแบบออนไลน์

ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563    เวลา  19.00 – 20.00 น.
   พร้อมรายละเอียดการประชุม ดังนี้
   18.40 – 19.00 น. นักเรียนและผู้ปกครองเข้าลงทะเบียน
  
19.00 น. – ผู้อำนวยการสถานศึกษา พบผู้ปกครอง (VDO Clip)
    - การประชุมชั้นเรียนโดยครูที่ปรึกษา
          * การรายงานผลการเรียน
   นักเรียนรายบุคคล
          * การแจ้งข่าวสารของโรงเรียนและ
          * การรับฟังข้อเสนอข้อคิดเห็นเพื่อร่วมพัฒนานักเรียนในระดับชั้น
    - การประเมินผลการประชุมชั้นเรียน

   
20.00 น. -เสร็จสิ้นการประชุม

>>>>>คลิกแบบสำรวจการประชุมผู้ปกครอง

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 03:09:59
 
 
 
 
แนะนำโรงเรียน
วิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ สี และต้นไม้
พันธกิจ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ คติพจน์
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กลยุทธ์
เครื่องแบบนักเรียน
 
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)