โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
เกี่ยวกับโรงเรียน ตราสัญลักษณ์ สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ความหมายของตราสัญลักษณ์
  ธงชาติไทย แสดงความเป็นไทย
  ธงชาติญี่ปุ่น แสดงความเป็นญี่ปุ่น
  สัญลักษณ์ตรงกลาง
    แสดงสัญลักษณ์โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
     
สีประจำโรงเรียน สีเขียวทอง
  สีเขียว สีแห่งธรรมชาติแสดงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  สีทอง สีแห่งความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้าในชีวิต
     
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นจำปาจอง
 
ดอกสีเหลืองอมส้ม หมายถึง ความมั่งคั่ง มั่นคง
ความอุดมสมบูรณ์ของโรงเรียนมัธยมยานากาวา
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Michelia champaca Linn.
  วงศ์ : MAGNOLIACEAE
  ชื่อสามัญ : Champaca
  ถิ่นกำเนิด : ตอนใต้ของจีน อินเดีย ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
  ลักษณะทั่วไป
    ลำต้น จำปาเป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงได้ประมาณ 15-30 ม. ลำต้นตรง ทรงพุ่มโปร่งเป็นรูปกรวยคว่ำ ค่อนข้างโปร่ง แตกกิ่งจำนวนมากที่ยอด เปลือกสีเทาอมขาว มีกลิ่นฉุน
    ดอก เป็นดอกเดี่ยวสีเหลืองอมส้ม ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกตั้งขึ้น ดอกตูมรูปกระสวย มีแผ่นสีเขียวคลุมอยู่ และจะหลุดไปเมื่อดอกบาน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีลักษณะเหมือนกัน มีจำนวน 12-15 กลีบ แต่ละกลีบรูปยาวรีแกมรูปหอกกว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 4 – 4.5 ซม. กลิ่นหอมแรง ดอกเริ่มแย้มและส่งกลิ่นหอมยามพลบค่ำ ในเช้าวันต่อมากลีบดอกจะกางออกจากกัน และร่วงหล่นในช่วงเวลาเย็น
    ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปรีแกมขอบขนานกว้าง 4-10 ซม. ยาว 10 – 25 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบ เนื้อใบบาง ใบอ่อนมีขน ใบแก่เกลี้ยง เส้นใบ 16 – 20 คู่ ก้านใบยาว 2 – 4 ซม. โคนก้านใบป่อง
    ผล หรือเมล็ด ออกผลเป็นกลุ่ม ยาว 6-9ซม. ผลย่อยค่อนข้างกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง1ซม.ติดผลได้ดี มีหลายเมล็ด เปลือกหุ้มเมล็ดสีแดง
    ฤดูกาลที่ออกดอก ออกตลอดทั้งปี แต่จะมีมากหน่อยในช่วงต้นฤดูฝน แต่ต้องใช้เวลาปลูกนานกว่า 3 ปีจึงจะออกดอก
    การขยายพันธุ์ ได้ทั้งการเพาะเมล็ด ทาบกิ่ง และการตอนกิ่ง แต่นิยมเพาะเมล็ดกันมาก
     
 
เกี่ยวกับโรงเรียน
สารผู้บริหาร
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ สี และต้นไม้
เพลงมาร์ชโรงเรียน
วิสัยทัศน์ คติพจน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ โมเดล
เครื่องแบบนักเรียน
สิ่งอำนวยความสะดวก
วิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)