โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ประวัติโรงเรียน
     ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย- ญี่ปุ่น)​ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท จากประเทศญี่ปุ่น เห็นคุณภาพของประชากรญี่ปุ่นกับการพัฒนาประเทศที่ลงตัวบนพื้นฐาน ที่ก้าวทันเทคโนโลยีแต่ยังรักษาไว้ซึ่งความเป็นวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สมบูรณ์ จึงมีแนวคิดในการใช้ญี่ปุ่นเป็นฐานในการพัฒนาเยาวชนไทย เพื่อกลับมารับใช้บ้านเกิด ปี พ.ศ.2550 เนื่องในโอกาส 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ได้เดินทางขอทุนการศึกษาให้นักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบันรวม 300 คน (พ.ศ.2560)
     โรงเรียนยานากาวา จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับ สมาคมพัฒนาบุคลากร(ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ตามโครงการพัฒนาเยาวชนคนพันธุ์ใหม่ เพื่อสังคมไทยส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากความร่วมมือดังกล่าว ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) จึงร่วมทุนกับ Mr. Ken Koga ผู้อำนวยการโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการสร้างโรงเรียนมัธยมยานากาวา 
   
19 กุมภาพันธ์ 2556   
  Mr.Iwamoto Hitoshi แนะนำให้รู้จักกับ Mr.Ken Koga ผู้อำนวยการโรงเรียนยานากาวา
  YANAGAWA.AC.TH
9 เมษายน 2556   
  สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนยานากาวา  
  YANAGAWA.AC.TH
4 เมษายน 2557
  ส่งนักเรียนโรงเรียนยานากาวารุ่นที่ 1 จำนวน 9 คน จากทั่วประเทศ
  YANAGAWA.AC.TH
3 เมษายน 2558
  ส่งนักเรียนโรงเรียนยานากาวารุ่นที่ 2 จำนวน 5 คน จากทั่วประเทศ
  YANAGAWA.AC.TH
29 พฤษภาคม 2558
  พิธีวางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอก ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมยานากาวา
  YANAGAWA.AC.TH
5 เมษายน 2559
  ส่งนักเรียนโรงเรียนยานากาวารุ่นที่ 3 จำนวน 11 คน จากทั่วประเทศ
  YANAGAWA.AC.TH
8 พฤษภาคม 2559
  พิธีเปิดโรงเรียนมัธยมยานากาวา จำนวนนักเรียนรุ่นที่ 14 คน จากทั่วประเทศ
  YANAGAWA.AC.TH
5 เมษายน 2560
  ส่งนักเรียนโรงเรียนยานากาวารุ่นที่ 4 จำนวน 8 คน จากทั่วประเทศ
  YANAGAWA.AC.TH
 
เกี่ยวกับโรงเรียน
YANAGAWA.AC.TH
สารผู้บริหาร
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ สี และต้นไม้
เพลงมาร์ชโรงเรียน
วิสัยทัศน์ คติพจน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ โมเดล
เครื่องแบบนักเรียน
สิ่งอำนวยความสะดวก
วิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
YANAGAWA.AC.TH
YANAGAWA.AC.TH
YANAGAWA.AC.TH
YANAGAWA.AC.TH
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)