โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ปรัชญา
  "ความฝันของนักเรียน คือ เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง"
   
อัตลักษณ์
  "เก่ง ดี มีคุณธรรม คล่องสองภาษา"
   
เอกลักษณ์
  "มุ่งมั่น ทะเยอทะยาน เอื้ออาทร แบ่งปัน จิตอาสา"
   
ยานากาวาโมเดล
YANAGAWA MODEL YANAGAWA MODEL YANAGAWA MODEL YANAGAWA MODEL
YANAGAWA MODEL YANAGAWA MODEL YANAGAWA MODEL YANAGAWA MODEL
YANAGAWA MODEL YANAGAWA MODEL YANAGAWA MODEL YANAGAWA MODEL
YANAGAWA MODEL YANAGAWA MODEL YANAGAWA MODEL YANAGAWA MODEL
 
เกี่ยวกับโรงเรียน
สารผู้บริหาร
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ สี และต้นไม้
เพลงมาร์ชโรงเรียน
วิสัยทัศน์ คติพจน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ โมเดล
เครื่องแบบนักเรียน
สิ่งอำนวยความสะดวก
วิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)