โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
เพลงมาร์ชโรงเรียนมัธยมยานากาวา
   
      ดั่งดวงอาทิพย์ สาดส่อง แสงจ้า
ยานากาวา ส่องปัญญา ทั่วไทย
สร้างเยาวชน ให้เป็นคน พันธุ์ใหม่
ด้วยสัมพันธ์ไทย ญี่ปุ่น ยืนยง
      น้อมนำศาสตร์ สูงสุด พระราชา
เข้าใจเข้าถึง พัฒนา อย่างมั่นคง
เศรษฐกิจ พอเพียง จะดำรง
สู่การศึกษา รุ่งเรือง เลื่องขจร
      เด่นภูมิธรรม เลิศล้ำ ภูมิปัญญา
เทคโนฯก้าวหน้า เชื่อมไมตรี สถาพร
มุ่งมั่น แบ่งปัน เอื้ออาทร
เป็นเข็มทิศ ชี้ทาง ให้ก้าวไกล
      ยานากาวา ผองเรา จะรักมั่น
จับมือกัน สู่เป้าหมาย ไม่หวั่นไหว
พัฒนาตน ร่วมสร้างคน สร้างชาติไทย
ด้วยแนวทางใหม่ ที่มัธยม ยานากาวา
   
 
เกี่ยวกับโรงเรียน
สารผู้บริหาร
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ สี และต้นไม้
เพลงมาร์ชโรงเรียน
วิสัยทัศน์ คติพจน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ โมเดล
เครื่องแบบนักเรียน
สิ่งอำนวยความสะดวก
วิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)