โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครู
   
 
   

 ตามที่โรงเรียนได้ประกาศรับบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูนั้น บัดนี้ โรงเรียนมัธยมยานากาวาได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์  เป็นที่เรียบร้อย

ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้ามาสอบปฏิบัติ ณ โรงเรียนมัธยมยานากาวา ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07:38:54
 
 
 
 
แนะนำโรงเรียน
วิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ สี และต้นไม้
พันธกิจ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ คติพจน์
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กลยุทธ์
เครื่องแบบนักเรียน
 
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)