โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรการสมัครเรียนการเดินทางโปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
เหรียญเงิน..การแข่งขันร้องเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
   
 
   

 2017-9-7:->โรงเรียนมัธยมยานากาวา..แจ้งเกิด !!!เหรียญเงิน..การแข่งขันร้องเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ..เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พงศ์พรหม (น้องแพม),เด็กหญิงสานฝัน ทิพย์รัตน์ (น้องกอไผ่),เด็กหญิงเขมจิรา ชูสุข (น้องปูเป้),เด็กหญิงศิลป์สิริ มีศิลป์ (น้องอัฐิ),เด็กหญิงณัฏฐิกา ยอดมงคล (น้องโฟกัส)|WWW.YANAGAWA.AC.TH

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2560 เวลา 03:03:31
 
 
 
 
แนะนำโรงเรียน
วิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ สี และต้นไม้
พันธกิจ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ คติพจน์
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กลยุทธ์
เครื่องแบบนักเรียน
 
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)