โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
เหรียญทอง..ชนะเลิศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่นระดับ ม.1-ม.3
   
 
   

 2017-9-7:->โรงเรียนมัธยมยานากาวา..แจ้งเกิด !!!เหรียญทอง..ชนะเลิศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่นระดับ ม.1-ม.3 ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ..เด็กชายกิตติคุณ ทิพรัตน์ (น้องปังปอนด์) , เด็กหญิงจินตภัทร์ กรีประกอบ (น้องปาแปง)|WWW.YANAGAWA.AC.TH

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2560 เวลา 03:23:30
 
 
 
 
แนะนำโรงเรียน
วิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ สี และต้นไม้
พันธกิจ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ คติพจน์
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กลยุทธ์
เครื่องแบบนักเรียน
 
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)