โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรการสมัครเรียนการเดินทางโปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
เหรียญทองแดง..การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.1-ม.3
   
 
   

2017-9-8:->โรงเรียนมัธยมยานากาวา..แจ้งเกิด !!!เหรียญทองแดง..การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ..เด็กหญิงพิชญ์นรี บุญมามอญ (น้องโฟกัส),เด็กหญิงจินตภัทร์ กรีประกอบ (น้องปาแป้ง)|WWW.YANAGAWA.AC.TH

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2560 เวลา 09:07:45
 
 
 
 
แนะนำโรงเรียน
วิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ สี และต้นไม้
พันธกิจ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ คติพจน์
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กลยุทธ์
เครื่องแบบนักเรียน
 
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)