โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรการสมัครเรียนการเดินทางโปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
กิจกรรมลานธรรมลานชีวิตครั้งที่ 11
   
 
   

 ขอเชิญผู้ปกครอง และประชาชนที่สนใจในธรรม ร่วมกิจกรรมลานธรรมลานชีวิต โรงเรียนมัธยมยานากาวา ครั้งที่ 11
 
 เป็นกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้วิชาศีลธรรม ให้นักเรียนได้สัมผัสกับสถาพความเป็นจริง ร่วมกับชุมชน 
 
 วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น.-12:00 น. ณ ลานธรรมลานชีวิต โรงเรียนมัธยมยานากาวา

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 กรกฏาคม 2560 เวลา 08:58:15
 
 
 
 
แนะนำโรงเรียน
วิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ สี และต้นไม้
พันธกิจ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ คติพจน์
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กลยุทธ์
เครื่องแบบนักเรียน
 
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)