โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบบุคลากร  คณะกรรมการมูลนิธิคนสร้างคน
บุคลากรทั้งหมด 10 คน
   
ชื่อ - สกุล : นายจิมมี่ ชวลา
ชื่อ - สกุล (JP): ジムミー・チャワラー
ตำแหน่ง : ประธานกิตติมศักดิ์ ประเทศไทย
การศึกษา : ปริญญาตรี
คติพจน์ : การให้ทำให้เกิดสุข
ชื่อ - สกุล : นายเคน โคกะ
ชื่อ - สกุล (JP): 賢 古賀
ตำแหน่ง : ประธานกิตติมศักดิ์ ประเทศญี่ปุ่น
การศึกษา : ปริญญาตรี ประเทศอังกฤษ
คติพจน์ : อนาคตอยู่ใน กำมือของตัวเอง ภายใต้ความสามารถที่ไร้ขีดจำกัด
ชื่อ - สกุล : ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ชื่อ - สกุล (JP): Dr.アネク・ラオンタムマタット教授
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ(ลาออกรับตำแหน่ง รมต.อว)
การศึกษา : ปริญญาเอก
คติพจน์ : สร้างคนเพื่อสร้างชาติ สร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่
ชื่อ - สกุล : ดร.บูรินทร์ภัฏ พรหมมาศ
ชื่อ - สกุล (JP): ブリンパット・ポムマート
ตำแหน่ง : รองประธาน
การศึกษา : ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
คติพจน์ : ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน
ชื่อ - สกุล : ดร.สมพร ญาณสูตร
ชื่อ - สกุล (JP): Dr.ソムポーン・ヤアンナスウン
ตำแหน่ง : กรรมการ
การศึกษา : ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
คติพจน์ :
ชื่อ - สกุล : ดร.ดำรง โยธารักษ์
ชื่อ - สกุล (JP): Dr.ダムロン・ヨーターラック
ตำแหน่ง : กรรมการ
การศึกษา : ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คติพจน์ : เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว
ชื่อ - สกุล : ดร.ธนัชพร ภูวรณ์
ชื่อ - สกุล (JP): Dr.タナシャポーン・プウワオン
ตำแหน่ง : กรรมการ
การศึกษา : ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
คติพจน์ :
ชื่อ - สกุล : นายสมจินต์ รักฉิม
ชื่อ - สกุล (JP): ソムジン・ラックシム
ตำแหน่ง : กรรมการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คติพจน์ : คิดดี ทำดีและเคารพคนดีครับ
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2
 
 
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)