โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบบุคลากร  ครูสอนภาษาญี่ปุ่นห้องเรียนยานากาวา
บุคลากรทั้งหมด 4 คน
   
ชื่อ - สกุล : นายวีรวุฒิ อภิวงค์
ชื่อ - สกุล (JP): ウィーラウット・アピワオン
ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาญี่ปุ่น
การศึกษา : กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยรังสิต
คติพจน์ : ความสำเร็จไม่ได้มาด้วยความบังเอิญ แต่มาจากความพยายาม
ชื่อ - สกุล : นางสาวจิราพัชร โทนมี
ชื่อ - สกุล (JP): チラーパット・トンミー
ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาญี่ปุ่น
การศึกษา : กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยรังสิต
คติพจน์ : ชีวิตของเราจะดีหรือร้าย อยู่ที่เราเป็นคนเลือก
ชื่อ - สกุล : นางสาว พัชริยา เฟื่องสำรวจ
ชื่อ - สกุล (JP): パッチャリヤー・ファンサムルアト
ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาญี่ปุ่น
การศึกษา : กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยรังสิต
คติพจน์ : Success seems to be connected with action. Successful people keep moving. They make mistakes,but they don’t quit.
ชื่อ - สกุล : นายพนธกร อุ่นทรัพย์
ชื่อ - สกุล (JP): ポンタコーン・ウンサップ
ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาญี่ปุ่น
การศึกษา : กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยรังสิต
คติพจน์ : วันนี้ดีที่สุด
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)